O firmie

Historia

Początki komunikacji miejskiej w Koszalinie sięgają pierwszych lat XX wieku. Jak to najczęściej w dziejach historii bywało doraźne potrzeby (czasami wręcz prozaiczne) były motorem społecznego postępu i rozwoju.

W 1910 roku Koszalin sposobił się do wielkiej prestiżowej wystawy rolniczo-przemysłowej. Ówczesne władze zdecydowały, że gości z dworca na teren wystawy przywiezie tramwaj. Tak powstała pierwsza elektryczna trakcja tramwajowa (niespełna 27 lat po pojawieniu się takowej w Europie). Dalszy rozwój komunikacji zbiorowej następował już szybko i konsekwentnie. W połowie 1913 roku wybudowano pierwszą podmiejską kolej plażową, która w powszechnym odczuciu znakomicie przybliżyła miasto Koszalin do Bałtyku.

Jakkolwiek koszalinianie bardzo sobie cenili użytek z dobrze funkcjonującej komunikacji tramwajowej to jednak ze względów urbanistycznych (wąskie ulice) oraz militarnych (przejezdność dróg w związku z przygotowaniami do wojny) zdecydowano o zastąpieniu jej liniami autobusowymi. Pierwszą linię autobusową uruchomiono w połowie 1935 roku a dwa lata później po Koszalinie kursowało dziennie 7 autobusów. Okres wojny to kompletnie zniszczona infrastruktura miasta w tym również ciągi komunikacyjne.

Wreszcie przychodzi dzień 15 października 1949 r., który zapisał się w kronikach historycznych jako oficjalna data uruchomienia Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Koszalinie. A później – jak to zwykle bywa – następują trudne początki i niełatwa stabilizacja, wreszcie rok 1975 a wraz z nim kolejny przypadkowy zbieg okoliczności; centralne dożynki w Koszalinie. Skorzystało miasto, zyskała również komunikacja miejska; nowa baza, nowe zaplecze administracyjne, zmodernizowany tabor przewozowy.

Dalsze lata to kolejne przekształcenia organizacyjno-strukturalne w wyniku których powstało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przekształcone następnie w Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie (zakład budżetowy).

Wreszcie 1 września 1997 roku w miejsce zakładu budżetowego powołana zostaje spółka skarbu miasta p.n. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie.

Rozpoczyna się etap szczególny w historii rozwoju zbiorowej komunikacji miejskiej. Nowy Zarząd Spółki z właściwą sobie energią i zaangażowaniem przystępuje do opracowania założeń programowych w zakresie restrukturyzacji wszystkich kluczowych segmentów funkcjonowania Firmy, po to by później z równą konsekwencją wdrażać je w codziennej działalności gospodarczej.

Na rezultaty nie trzeba było długo oczekiwać:

 1. zracjonalizowane zatrudnienie
 2. usprawniony system gospodarki zaopatrzeniowej i warsztatowej
 3. udoskonalone struktury organizacyjne i zarządzania (w tym system zarządzania jakością)
 4. zmodernizowany i unowocześniony tabor przewozowy
 5. zrestrukturyzowane przychody i zracjonalizowane koszty

Wszystko to przynosi wymierne efekty liczone w milionach złotych.

Dziś Spółka jest Firmą o zupełnie odmiennym obliczu; unowocześniona, oparta na solidnych podstawach majątkowych i finansowych z powodzeniem egzystująca na lokalnym rynku transportowym. Swe usługi przewozowe realizuje na obszarze m. Koszalina i gmin ościennych obsługując:

 • 15 linii miejskich
 • 3 linie podmiejskie

W roku 2017 tabor autobusowy zrealizował 3 133 689 wozokm, przewożąc około 19 333 000 pasażerów. Troszcząc się nieustannie o bezpieczeństwo i wysoką jakość świadczonych usług Spółka systematycznie unowocześnia i modernizuje posiadany tabor przewozowy dostosowując go do najwyższych standardów technicznych i organizacyjnych. Aktualnie potencjał transportowy obejmuje 70 pojazdów z czego:

 • 83% to autobusy niskopodłogowe;
 • 100% to autobusy spełniające normy Euro.

Wyrazem uznania dla osiągnięć i dorobku Firmy są prestiżowe tytuły i wyróżnienia zdobyte na przestrzeni wielu lat oraz wysokie oceny uzyskiwane w sondażowych badaniach opinii publicznej.

Na terenie zajezdni autobusowej działa również Stowarzyszenie Miłośników Komunikacji Miejskiej. To w tym miejscu prowadzone jest przez nie Muzeum Komunikacji Miejskiej w Koszalinie.

Polityka zarządzania

Misja i wizja MZK Sp. z o.o. w Koszalinie

Misją Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie jest zapewnienie wysokiej jakości usług transportu zbiorowego mieszkańcom Koszalina i gmin sąsiednich poprzez sprawną obsługę transportową realizowaną za pomocą niezawodnych autobusów, przy dostosowaniu ich częstotliwości i dostępności do preferencji i oczekiwań pasażerów.

Wizja MZK Sp. z o.o. w Koszalinie to:

 • sprawny i bezpieczny transport mogący obsłużyć wszystkich potencjalnych pasażerów;
 • nowoczesny i ekologiczny tabor zapewniający zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko;
 • realizowanie działań zapobiegających: zanieczyszczeniom środowiska naturalnego przez nadzorowanie aspektów środowiskowych oraz wypadkom i chorobom zawodowym;
 • komunikacja miejska jako realna alternatywa dla podroży realizowanych własnym samochodem osobowym,
 • efektywność – przy posiadanych środkach – wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego,
 • przyjazne środowisko pracy dla pracowników, umożliwiające prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań, realizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji,

Zapewnieniem realizacji Polityki ZSZ JŚB jest zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki w realizację oraz ciągłe doskonalenie procesów, przestrzeganie obowiązujących regulacji prawnych oraz dostępność urządzeń i środków finansowych.

Zintegrowany System Zarządzania JŚB opisano w  Księdze ZSZ JŚB, procedurach i  instrukcjach wewnętrznych, a zarządza nim Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ.

Niniejsze Polityka jest znana wszystkim pracownikom, dostępna opinii publicznej oraz okresowo przeglądana i weryfikowana.Fotogaleria

2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1199
1198
1197
1194
1191
1190
1188
1187
1186
1185
1184
1181
1180
1179
1178
1177
1172
1171
1170
1168
1167
1164
1162
1161
1160
1159
1153
1149
1147
1146
1144
1143
1139
1137
1136
1133
1132
1129
1128
1127